Skate / Partes

Tabla Skate Sushi 35,00€ 29,75€
tuercas eje skate 4 2,00€ 3,00€
Llave skate T 8,00€ 8,00€
LIJA SKATE JESSUP 8,00€ 8,00€
Gomas eje skate 6,00€ 6,00€
Ruedas skate sushi Pagoda 19,00€ 19,00€
Kit 8 tornillos Skate 4,00€ 4,00€
Eje Skate Sushi 15,00€ 15,00€